Maqueta d'una cèl·lula eucariota realitzada pels alumnes de 1º E.S.O.
Curs Escolar 2010/2011

L’alumnat que tinga pendent les matèries de Ciències de la Naturalesa i/o de Biologia i Geologia hauran de presentar els 3 quaderns d’activitats (un per trimestre), i que es podran descarregar des d'aquesta pàgina del departament de Biologia i Geologia del centre.

En el 3r trimestre es realitzarà una prova escrita dels continguts treballats. Les activitats entregades suposaran un 40% de la nota final, i la nota de la prova escrita un 60%.

L’alumnat de 2n de Batxillerat  amb alguna matèria del Dept. de  Biologia i Geologia pendent del curs passat, haurà de realitzar una prova escrita dels continguts suspesos.


                         (CALENDARI)

ÚLTIM DIA  DE PRESENTACIÓ DELS QUADERNS D’ACTIVITATS

 

CURS

PENDENTS

1r TRIM.

2n TRIM

3r TRIM

2n ESO

Ciències Naturals de 1r ESO

14/01/2011

17/03/2011

19/05/2011

3r ESO

Ciències Naturals de 1r ESO

14/01/2011

17/03/2011

19/05/2011

Ciències Naturals de 2n ESO

14/01/2011

17/03/2011

19/05/2011

4t ESO

Ciències Naturals de 2n ESO

14/01/2011

17/03/2011

19/05/2011

Biologia/Geologia de 3r ESO

14/01/2011

17/03/2011

19/05/2011

Has entrat al Departament de Biologia i Geologia

 

Per als alumnes de 2n, 3r i 4t de l'ESO amb assignatures de Ciències de la Naturalesa i/o Biologia/Geologia pendents.

Últim dia de presentació de les activitats: El dia 19 de maig de 2011.

Per als alumnes de 2n, 3r i 4t de l'ESO amb assignatures de Ciències de la naturalesa i/o Biologia/Geologia pendents.

Últim dia de presentació de les activitats: El dia 17 de març de 2011.

Per als alumnes de 2n, 3r i 4t de l'ESO amb assignatures de Ciències de la naturalesa i/o Biologia/Geologia pendents.

Últim dia de presentació de les activitats: El dia 14 de gener de 2011.