Equip Directiu
Equip Directiu
Manel Gimeno Martínez i Francisca González Silvestre

Director:            Manel Gimeno Martínez

Vicedirectora:     Francisca González Silvestre

___________________________________________________________
Felisa González Martín i Antoni Lloret Agulló.

Cap d'Estudi: Felisa González Martín

Secretari: Antoni Lloret Agulló