Secretaria
IES La Nucia, dilluns 9 de febrer de 2009
NOTES, FALTES I ALTRES
Consulta de Dades de l'Alumnat a la Web
Admin2 - 09/02/2009
El Sistema de Gestió del Centre es posa a la web

ALS PARES I MARES

Al llarg del curs escolar 2008/2009 hem posat en funcionament una pàgina web que vostès poden visitar des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet (www.ieslanucia.com).

Seguint amb el procés d'introducció de les Tecnologies de l’Informació i la Comunicació en l'àmbit de l'ensenyament, els comuniquem que, des d'aquesta mateixa pàgina web, tenen un accés personal per a consultar les dades (notes, faltes i altres) del seu fill o de la seua filla.

Aquest procés implica que les dades li siguen enviades a través d'Internet, per la qual cosa necessitem la seua autorització (Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal).

Per poder consultar les dades necessita que li proporcionem un nombre d'usuari i una contrasenya.

 

A LOS PADRES Y MADRES

Durante el curso escolar 2008/2009 hemos puesto en funcionamiento una página web que pueden visitar desde cualquier ordenador con conexión a Internet (www.ieslanucia.com).

Continuando con el proceso de introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito de la enseñanza, les comunicamos que, desde esta misma página web, tienen un acceso personal para consultar los datos (notas, faltas y otros) de su hijo o de su hija.

Siguiendo con el proceso de introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito de la enseñanza, les comunicamos que, desde esta misma página web, tienen un acceso personal para consultar los datos (notas, faltas y otros) de su hijo o de su hija.

Este proceso implica que los datos le sean enviados a través de Internet por lo que necesitamos su autorización (Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal). Para poder consultar los datos necesita que le proporcionemos un nombre de usuario y una contraseña.

@IES La Nucia - IES La Nucia
C/ Les Rotes 13
03530 LA NUCIA (Alacant)
Tfn. 96 689 68 74