Primera plana > Recepció
L'Institut es troba a l'entrada de La Nucia, venint des de Benidorm
Mapes d'acces a l'Institut
Bus Ruta Polop

Hi ha quatre rutes d'autobús per a arribar a l'Institut les parades del qual i mapes es poden veure aquí.

Hay cuatro rutas de autobús para llegar al Instituto cuyas paradas y mapas se pueden ver aquí.
CURS 2010/11

Actualització de dades del Claustre de professors de l'Institut per a aquest curs. Llistats en la web i en pdf en la secció de Professorat

JUSTIFICANTS I AUTORITZACIONS

Totes les incidències relatives a l'assistència a classe han de ser advertides o justificades pels pares al tutor/a per escrit, amb els impresos oficials.

Todas las incidencias relativas a la asistencia a clase deben ser advertidas o justificadas por los padres al tutor/a por escrito, con los impresos oficiales.