Primera plana > Secretaria
Curs Escolar 2011/2012. Ajuda de llibres.
Convocat˛ria d'ajudes per a l'adquisiciˇ de llibres de text per al curs escolar 2011-2012.
Ajuda llibres

S'ha publicat en el DOCV núm 6428, del 31 de desembre de 2010, l'ORDRE 93/2010, de 14 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l’alumnat de l’Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2011/2012. [2010/14055]

Llibres de text. Curs 2010-2011
LLIBRES DE TEXT. CURS 2010-2011

Publicat en la pàgina Web el llistat dels llibres de text per al curs escolar 2010-2011.

ATENCIÓ: 23-07-10. Llista de llibres modificada en batxiller (Anglés pràctic i Literatura Universal).

NOTES, FALTES I ALTRES
Consulta de Dades de l'Alumnat a la Web
El Sistema de Gestiˇ del Centre es posa a la web

Seguint amb el procés d'introducció de les Tecnologies de l’Informació i la Comunicació en l'àmbit de l'ensenyament, els comuniquem que, des d'aquesta mateixa pàgina web, tenen un accés personal per a consultar les dades (notes, faltes i altres) del seu fill o de la seua filla.

Continuando con el proceso de introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito de la enseñanza, les comunicamos que, desde esta misma página web, tienen un acceso personal para consultar los datos (notas, faltas y otros) de su hijo o de su hija.

Calendari escolar
Calendari escolar per al curs 2010/2011

Publicat el calendari escolar per al curs 2010/2011

EX└MENS EXTRAORDINARIS (1 i 2 de setembre 2010)
EX└MENS EXTRAORDINARIS DE SETEMBRE (1 i 2 de setembre 2010)

HORARI DELS EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE SETEMBRE.

Podeu consultar el calendari dels exàmens extraordinaris de setembre per als alumnes d'ESO i BAT.

CurrÝculum de SecundÓria
DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual sĺestablix el currÝculum de lĺEducaciˇ SecundÓria Obligat˛ria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717]

Des d'ací podeu consultar el CURRÍCULUM i L'HORARI DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

Avaluaciˇ en SecundÓria
Avaluaciˇ en Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria.
S'ha publicat en el DOGV núm. 5665 del 21 de desembre de 2007, l'ORDRE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria.
Optatives de SecundÓria
MatŔries optatives d'ESO
ORDRE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’educació secundària obligatòria. [2008/7244]
Horari de SecundÓria
L'horari de l'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria

ORDE de 29 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'horari de l'educació secundària obligatòria. [2008/6066] (DOCV número de data 15.05.2008)

PDC en SecundÓria
Programa de Diversificaciˇ Curricular en l'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria

ORDE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l'educació secundària obligatòria. [2008/7629]