Els verbs
0 opinions 0 opinions   imprimir  enviar a un amic   disminuir la grandÓria de la lletra augmentar la grandÓria de la lletra  

 

ELS VERBS

 

1ª conjugació: -AR . Cantar, ballar...

2ª conjugació: -ER, -RE, -R. Temer, batre...

3ª conjugació: -IR. Dormir, patir...

 

PRESENT D’INDICATIU PRESENT DE SUBJUNTIU

 

1ª 2ª 3ª pura 3ª incoativa 1ª 2ª 3ª pura 3ª incoativa

 

-e -/ -/ -isc (-esc) -e -a -a -esca / -isca

-es -s -s -eixes / -ixes -es -es -es -esques / -isques

-a -/ -/ -eix / -ix -e -a -a -esca / -isca

-em -em -im -im -em -em -im -im

-eu -eu -iu -iu -eu -eu -iu -iu

-en -en -en -eixen / -ixen -en -en -en -esquen / -isquen

 

 

Són incoatius la immensa majoria de verbs de la 3ª conjugació. Per exemple: patir, seguir, aplaudir, etc.

 

Són purs els següents verbs: sentir, dormir, bullir, munyir, cruixir, fugir, i amb alguna particularitat: cosir, collir, sortir, morir, tossir, obrir i omplir.

 

Poden ser tant purs com incoatius els següents verbs: llegir, mentir, renyir, tenyir, teixir,

vestir, rostir, engolir, fregir, escopir, afegir i acudir.

 

Cal anotar que la diferencia entre els verbs de la 3ª pura i els verbs de la 3ª incoativa sols es troba als presents i a l’imperatiu.

 

IMPERATIU

 

V. SENTIR V. PATIR

 

1 ------- --------

2 sent pateix / -ix

3 senta patesca / -isca

4 sentim patim

5 sentiu patiu

6 senten patesquen / -isquen

 

EXERCICI.

1.- Feu el present d’indicatiu i de subjuntiu dels segúents verbs: passejar, avançar, desitjar, vencer, dormir i aplaudir.

 

 

2.- Ompliu els espais buits de les frases següents amb la forma corresponent del present d’indicatiu o del present de subjuntiu dels verbs que hi ha entre parèntesis, segons

convinga:

 

 1. He caigut un bac i ara em (CRUIXIR) _____________ tots els ossos.

 2. Com que tinc por, m’han aconsellat que no em (LLANÇAR) _____________ en paracaigudes.

 3. Nosaltres (PERDRE) _______________ cada dia tres quilos fent esport.

 4. Cal que tu (REPARTIR) _______________bé l’equipatge.

 5. Ell vol que jo (VÉNCER) ______________ la por i que viatge amb avió.

 6. I vosaltres, per què no (BUSCAR) ______________ un esport divertit?

 7. Jo (PATIR) _______________molt sempre que tu ixes de viatge.

 8. Joan i Roser no (TÉMER) ___________ mai fer-se mal escalant.

 9. M’han encoratjat perquè (BATRE) __________ el rècord d’ala delta.

 

 

3.- Completeu el diàleg següent amb les formes corresponents del present d’indicatiu o de subjuntiu dels verbs regulars que hi ha entre paréntesis, segons convinga:

 

Assumpta i una amiga (PENSAR)___________ apuntar-se a una escola de vol lliure i (BUSCAR)___________ infomació.

Assumpta: Bon dia, volem que ens (INFORMAR) __________ sobre els cursets que (PROPOSAR)___________aquesta escola de vol lliure.

Remei: Ara mateix! (MIRAR) _____________, el primer que heu de fer és inscriure-us. Desprès cal que us (PENSAR) ___________ quines activitats us (INTERESAR) ____________ més, si (PREFERIR) ___________el risc o no... Ja sabeu que ací només (AVANÇAR) ___________ qui (VENCER) __________ la por i (SENTIR) ________ l’aventura.

Assumpta: Molt bé, i què vol que em (LLANÇAR) ___________ i que em (TRENCAR) ____________ el cap el primer dia?

Remei: No, dona. A més hi ha una pólissa d’assegurances que (COBRIR) ___________ qualsevol accident. No (PATIR) ___________ més, reina.

Assumpta: Cal que (PORTAR) ___________ res dilluns?

Remei: No, no cal. Dilluns els monitors us (REPARTIR) ____________ en grups, i tots vosaltres (COMENÇAR) _____________ la faena. I ja veuràs com tu (PERDRE) ____________ la por a la segona sessió

Assumpta: Potser, però jo li (ASSEGURAR) __________ que ja em (CRUIXIR) ___________ els ossos de pànic.

Remei: No res, dona, no res. Volar és fàcil. I ja em direu què (SENTIR) __________ quan voleu.

 

 

ELS PRETÈRITS.

 

POSAR BATRE PATIR

 

PRETÈRIT PERF. 1. ___________ ____________ ____________

PERIFRÀSTIC 2. ___________ ____________ ____________

3. ___________ ____________ ____________

4. ___________ ____________ ____________

5. ___________ ____________ ____________

6. ___________ ____________ ____________

 

 

                                     POSAR BATRE PATIR

 

PRETÈRIT PERF.    1. ___________ ___________ __________

SIMPLE                2. ___________ ___________ __________

                          3. ___________ ___________ __________

                          4. ___________ ___________ __________

                          5. ___________ ___________ __________

                          6. ___________ ___________ __________

 

IMPERFET            1. ___________ ___________ __________

D’INDICATIU        2. ___________ ___________ __________

                          3. ___________ ___________ __________

                          4. ___________ ___________ __________

                          5. ___________ ___________ __________

                          6. ___________ ___________ __________

 

IMPERFET            1. ___________ ____________ __________

DE SUBJ.             2. ___________ ____________ __________

                         3. ___________ ____________ __________

                         4. ___________ ____________ __________

                         5. ___________ ____________ __________

                         6. ___________ ____________ __________

 

Ompliu els espais buits de les frases següents amb la forma de passat més adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis:

 1. L’any passat tu (VIATJAR) ______________ a París.

 2. Si nosaltres li (PORTAR) ______________ un present estaria més content.

 3. Ahir vosaltres (PERDRE) _____________ l’autobús.

 4. Si tots nosaltres (COL.LABORAR) _____________ preservaríem la capa d’ozó.

 5. Sempre que jo podia (ESTALVIAR) _____________ diners.

 6. Si tu no (PLORAR) ____________ tant et respectarien més.

 7. Vaig veure un roquer que (VESTIR) ____________ molt elegant

 8. A mi no em (AGRADAR) ____________ gens que ahir tu (ARRIBAR) ___________ tan tard.

 9. Si vosaltres (FER) ___________ cas de totes les coses que diuen us tornaríeu bojos.

 10. M’agradaria que tots els alumnes (LLEGIR) ____________ més.

 11. Sempre tenia alguna cosa a fer quan (RETRANSMETRE) _____________ un combat de boxa per la TV.

 12. M’abelliria que algú m’ (OFERIR) ____________ flors cada dia.

 13. Si jo no cantí ni (BALLAR) ___________ fou perquè estava trist.

 14. M’agradaria que vosaltres (ANAR)___________ al Brasil.

 15. Sempre que nosaltres (REPARTIR) _____________ la faena, tu eixies beneficiat.

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FORMES NO PERSONALS DEL VERB.

 

Completeu aquest quadre amb les formes no personals del verb que hi manquen.

 

INFINITIU                                      GERUNDI                                              PARTICIPI

 

___________                                     escrivint                                           ____________ ___________

morir                                             ___________                                       ____________ ___________

___________                                    ___________                                       ____________ beguda

___________                                   ___________                                        ____________ cuita

___________                                     fregint                                            ____________ ___________

jugar                                             ___________                                     ____________ ___________

___________                                   ___________                                     ____________ merescuda

___________                                     confonent                                     ____________ ___________

___________                                     ___________                                   ____________ sabuda

veure                                              ___________                                  ____________ ___________

ser                                                ­­­­­­­­­­­­­­­­___________                                   ____________ ___________

___________                                    naixent                                         ____________ ___________

___________                                   ___________                                    obert ___________

romandre                                     ___________                                     romàs ___________

___________                                     molent                                     ____________ ___________

___________                                     ___________                                     comprés ___________

 

Poseu els verbs que hi ha entre parèntesis en el text en la forma no personal corresponent.

 

Ceuta, 12 de març de 1998

 

Benvolguda Cristina,

Em trobe tot (CONFONDRE) __________ perquè t’he (ESCRIURE) _________

Cada dia d’aquesta setmana i encara no he (SABER) _________ res de tu. Continues (JUGAR) __________ amb els meus sentiments i no comprens que t’he (ROMANDRE) ___________ fidel des que he (VENIR) __________ al quarter. Aquest matí he (VEURE) __________ un accident horrible: un soldat de l’Olleria, destinat a la cuina, estava (FREGIR) __________ un ou quan li ha (CAURE) __________ damunt la paella d’oli (BULLIR) __________ . No s’ha (MORIR) __________ de miracle. Hui és el dia que ha (NÀIXER) _________ de nou. Ha (SER) __________ perquè havia (BEURE) __________ rom mentre estava (MOLDRE) ____________ el café.

Ens passem el dia (OBRIR) __________ llandes de tonyina per l’esmorzar. Estic molt (DEPRIMIR) ___________ , Cristina del meu cor. Escriu-me aviat. No deixes que l’angoixa em guanye.

Sempre teu,

Ignasi.

 

 

 

 

 

FUTUR I CONDICIONAL.

 

Completa les frases següents amb la forma corresponent de futur o de condicional dels verbs que hi ha entre parèntesis:

 1. Saps si Josep (CÓRRER) ______________ diumenge que ve la marató.

 2. Demà nosaltres no (DIR) ______________ a l’Anna que vindrem a sa casa.

 3. Si tinguera temps, per Nadal jo em (LLEGIR) ___________ una novel.la.

 4. Nosaltres et (TELEFONAR) ____________ dilluns pròxim al migdia.

 5. Si t’alçares més matí, no (ARRIBAR) ____________ tard mai.

 6. Em va dir que Lluïsa (OBRIR) ___________la botiga si tinguera diners.

 7. Vosaltres (ESCRIURE) ____________ ben prompte una carta al periòdic.

 8. Si fóra més barata, elles (BEURE) __________ sempre aigua mineral.

 9. Si tinguéreu pressa, (AGAFAR) ____________ un taxi.

 10. Si no us afanyeu, (PERDRE) __________ l’autobús.

 

 

 

 

 

ELS VERBS IRREGULARS 1: SER, ESTAR, PODER, VOLER i HAVER.

 

EL VERB SER.

PRESENT IND. IMPERF. IND. PRET. PERF. SIM. PRET. PF. PERIF.

1_____________ ____________ fui (fon) 1 _______________

2_____________ ____________ _______________ PRET. INDEF.

3_____________ ____________ _______________ 1 _______________

4_____________ érem _______________ PRET. PLUSQ.

5 sou ____________ _______________ _______________

6_____________ ____________ _______________

 

PRESENT SUBJ. IMPERF. SUBJ FUTUR CONDICIONAL

1_____________ fóra o fos _______________ seria o fóra

2 sigues _____________ _______________ _______________

3_____________ _____________ _______________ _______________

4_____________ _____________ serem _______________

5_____________ _____________ _______________ _______________

6_____________ _____________ _______________ _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VERB ESTAR.

PRESENT IND. IMPERF. IND. PRET. PERF.SIM. PRET..PF.PERIF.

1____________ estava _______________ 1______________

2____________ ______________ _______________ PRET. INDEF.

3____________ ______________ estigué 1______________

4 estem ______________ _______________ PRET. PLUSQ.

5____________ ______________ _______________ 1______________

6____________ ______________ _______________

 

PRESENT SUBJ. IMPERF. SUBJ FUTUR CONDICIONAL

1____________ _____________ _______________ _______________

2 estigues _____________ estaràs _______________

3____________ _____________ _______________ estaria

4____________ _____________ _______________ _______________

5____________ _____________ _______________ _______________

6____________ estigueren / -essen _______________ _______________

 

EL VERB PODER.

PRESENT IND IMPERF. IND. PRET. PERF.SIM. PRET.PF.PERIF.

1____________ _____________ _______________ 1______________

2____________ _____________ pogueres PRET. INDEF.

3____________ _____________ _______________ 1______________

4 podem _____________ _______________ PRET. PLUSQ.

5____________ podíeu _______________ 1______________

6____________ _____________ _______________

 

PRESENT SUBJ IMPERF.SUBJ FUTUR CONDICIONAL

1 puga _____________ _______________ _______________

2____________ _____________ _______________ podries

3____________ poguera / -és podrà _______________

4____________ _____________ _______________ _______________

5____________ _____________ _______________ _______________

6____________ _____________ _______________ _______________

 

Fes el mateix amb els verbs VOLER i HAVER.

 

Ompliu els espais buits de les frases següemts amb la forma adequada del present d’idicatiu, del present de subjuntiu o de l’imperfet de subjuntiu dels verbs que hi ha entre parèntesis, segons convinga:

 1. Si jo (SER) __________ una bruixa em faria invisible sempre que (VOLER) _____________.

 2. Una cosa és que vosaltres (PODER) __________ fer això i una altra que (VOLER) _____________ fer-ho.

 3. Em va veure i em va dir: “Que hi (HAVER) _________ sort en l’examen!”

 4. No m’agrada que tu (SER) ___________ tan poregosa: preferiria que (SER) ___________ més valenta.

 5. Jo ara (ESTAR) __________ un poc constipat; el dia que (ESTAR) __________

Malalt de veres seré insuportable.

 

 

Feu el mateix amb el diàleg següent:

 

Assumpta: Amadeu, em (PODER) ___________ acompanyar a comprar el llibre de valencià?

Amadeu: Quan! Ara no (PODER) ___________ ;(ESTAR) __________ acabant els problemes que ha demanat Jaume, el de matemàtiques.

Assumpta: Si ho (HAVER) ___________ fet la setmana passada, com jo...

Amadeu: Tens raó, si (SER) ___________ menys tocacampanes... Ai! a més he quedat amb l’Empar.

Assumpta: Bé, deixa’t d’excuses, si l’Empar i tu (VOLER) _________ i (PODER) ___________, passeu per ma casa i mentre fem una passejadeta, jo compre això.

Amadeu: Dona, no ho sé... Si l’Empar (HAVER)__________ acabat la faena i (PODER) __________ agafar el cotxe del germà, hi aniríem en un moment.

Assumpta: D’acord, jo ara (SER) _________ a casa, quan vosaltres hi (VOLER) ___________ passeu per ací.

Amadeu: Bé, fins ara.

 

 

 

ELS VERBS IRREGUALRS II: FER, TENIR, VENIR, ANAR i EIXIR.

 

Copieu el present d’indicatiu, el present de subjuntiu i l’imperfet de subjuntiu de tots aquests verbs.

 

Completeu aquestes frases amb la forma personal del verb que trobaràs entre parèntesis:

 1. Escolta!, que jo em (FER) _________ resums no vol dir que (ANAR) ___________ a l’examen a copiar.

 2. Si tu (EIXIR) __________ de classe prompte i (VENIR) ___________ a ma casa, jugarem al parxís.

 3. Si tu (EIXIR) __________ de classe prompte i (VENIR) __________ a ma casa, jugaríem al parxís.

 4. Si ell (FER-SE) __________ bons resums tindria més bones notes.

 5. Si elles (ANAR) ____________ més pel bar i ens (FER) __________ més cas, podríem eixir junts.

 6. Quan jo (EIXIR) ____________ de l’institut, (ANAR) _________ a la biblioteca.

 

Completeu el diàleg següent amb la forma adequada del present d’indicatiu, del present de subjuntiu o de l’imperfet de subjuntiu dels verbs que hi ha entre parèntesis, segons convinga en cada cas:

Assumpta: Uf, quina calor que (FER) ___________ hui!

Teresa: Que no ens n’anirem a la platja?

Assumpta: Podríem telefonar al Jaume, que fa dies que no (EIXIR) ___________ .

Teresa: Sí, sí, li telefonem i li diem que se n’hi (VENIR) __________ amb nosaltres.

Assumpta: A més, si se’n (VENIR) _________ i (TENIR) __________ ganes, ens podria fer un bon arròs.

Teresa: A mi encara que no em (FER) _________ arròs, em fa igual. El que m’agradaria és que se n’hi (VENIR) __________.

Assumpta: Jo voldria que nosaltres (EIXIR) ___________ prompte, així és possible que encara (TENIR) ___________ temps de veure una bona pel.lícula al cinema d’estiu.

Teresa: Vinga, telefona-li i ens n’(ANAR) ___________.

 

 

 

ELS VERBS VELARITZATS.

 

Subratlleu en les frases següents els verbs velaritzats (enuncieu l’infinitiu i la 1ª persona del present d’indicatiu):

 1. Li he demanat que no córrega cap risc.

 2. Ens va demanar que resolguéssem el problema.

 3. Els membres d’aquell partit inclogueren gent jove en la llista electoral.

 4. Sembla molt malalt: hui no ha mogut ni un dit.

 5. No m’agrada gens que els jóvens beguen alcohol.

 6. Esperaven que traguesses més bones notes.

 7. Rigué tant que li van eixir les llàgrimes.

 8. No pensava que s’ofengués pel que li vaig dir.

 9. Esperaven que ens sorprenguéssem.

 10. Li digueren que no tingués pressa a acabar.

 11. No ha valgut la pena esperar tant de temps.

 12. Aprengué a tocat el violí en dos anys.

 13. No crec que puga suportar-ho.

 

Escriviu la forma personal adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis:

“Ahir, el professor de matemàtiques em va demanar que (RESOLDRE) __________ l’exercici en un temps limitat. Volia que li (DIR) __________ el valor de la incògnita tan ràpidament com ( jo PODER) ___________ . En acabar, Patrícia em va dir que li (ESCRIURE) __________ el resultat en un paper. Jo ara (CREURE) ___________ que va ser un miracle que (jo PODER) _________ fer-ho bé.

Aquest matí ma mare m’ha dit que (DUR) _____________ uns llibres a la biblioteca municipal i que li’n (TRAURE) _____________ dos d’història. He fullejat aqueixos llibres i ara (jo COMPRENDRE) ____________ per què li agrada tant la història.

Després he anat al parc. M’hi he trobat amb Vicent. M’ha explicat que el metge li ha dit que (PRENDRE) ___________ unes vitamines especials per a fer esport. Li he dit que jo també en (PRENDRE) ____________ des de fa temps i que per això (jo CÓRRER) ___________ tant.

 

 

ELS VERBS VELARITZATS II: BEURE, TRAURE, CREURE, RIURE i ESCRIURE.

Escriviu la forma personal adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis:

 1. Encara que Carme (RIURE) __________ tant està molt preocupada.

 2. Cal que (vosaltres ESCRIURE) __________ una carta.

 3. No és bo que els jóvens (BEURE) ____________ alcohol.

 4. Vol que us (CREURE) __________ totes les emntides que diu.

 5. Ara (jo CONFONDRE) ____________ aqueixos dos senyals de trànsit.

 6. Encara que hui (OCÓRRER) ___________ tants incidents en el partit de futbol, l’àrbitre no l’ha suspés.

 7. No és bo que els mitjans (DIFONDRE) __________ notícies que no són certes.

 8. No (jo COMPRENDRE) ___________ què dius.

 9. Vull que ells (VENIR) __________ demà.

 10. Demà anirem d’excursió encara que avui (PLOURE) __________molt.

 

Els verbs de la 3ª conjugació no són velaritzats. No són acceptables formes del tipus:

*que jo dorga en lloc de que jo dorma,

*jo bullc en lloc de jo bull,

*que tu fuiggues en lloc de que tu fuges,

*Jo sentc en lloc de jo sent,

*que ell lligga en lloc de que ell llija (o llegisca),

*que jo tixca en lloc de que jo tixa (o teixisca),

*que tu cusgues en lloc de que tu cuses o

*que nosaltres tusquem en lloc de que nosaltres tossim.

 

Segons això escriviu la forma personal adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis:

 1. M’han dit que (jo DORMIR) __________ una hora més cada dia.

 2. Cal que (BULLIR) ____________ la llet abans de beure-us-la.

 3. Jo abans tenia bona oïda, però ara no hi (jo SENTIR ) __________ quasi gens.

 4. És bo que els xics (COSIR) ________.

 5. Vull una màquina que (TEIXIR) _________ més de pressa que aquesta.

 6. El metge m’ha dit que em prenga aquest xarop quan (jo TOSSIR) __________ tant com anit.

 7. Quan era petit ma mare volia que (DORMIR) ___________ una estona en acabant de dinar.

 8. No és bo que (vosaltres FUGIR) __________ dels problemes.

 9. Digues a Joan que (ell LLEGIR) ___________la novel.la que li vaig deixar.

 10. Volien que (tu DORMIR) ___________ més, que (tu LLEGIR) __________ més i que (tu BULLIR) ___________ bé les verdures abans de menjar-te-les.

 

ELS VERBS VELARITZATS III: CONÉIXER, PARÉRIXER I ELS VERBS IRREGULARS: MERÉIXER, CRÉIXER, NÀIXER I VIURE.

Escriviu la forma personal adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis:

 1. No és tan fàcil encara que ho (PARÉIXER)___________.

 2. Jo no li ho hauria dit encara que el (CONÉIXER)____________.

 3. Vull que tu i Cristina (VIURE)_____________ millor cada dia.

 4. “Cal que (NÀIXER) __________ flors a cada instant” és el títol d’una cançó.

 5. Trobe que actualement ens (MERÉIXER) __________ una vida més sana.

 6. Aquest arbre no farà bona ombra encara que (CRÉIXER)_________ un metre més.

 7. Si volem que les balenes (SOBREVIURE) ______________ cal prohibir-ne la caça immediatament.

 8. No es pot admetre que la gent (CONFONDRE)_________les coses.

 9. A hores d’ara, el riu Xúquer (TRANSCÓRRER) ______________ plàcid i tranquil.

 10. Tothom voldia que el nivell de vida de la població (CRÉIXER)__________ molt més l’any que ve.

 

  imprimir imprimir  mostrar en pdf mostrar en pdf  enviar a un amic enviar a un amic
favorits  del.icio.us  digg it!  meneame
Opinions (0)envia la teva opiniˇ envia la teva opinió